Sommarens arbete

På vägen som ledde till vårt hem, fanns en plantskola. Där var en skylt uppsatt, "Skogsvårdstyrelsens plantskola". Den tror jag att jag kunde läsa innan jag började skolan. På somrarna, då vi var i 10-11 års åldern fick vi arbeta där när vi var lediga från skolan. Vi rensade och hackade runt plantorna. Där fanns gran- och tallplantor, lärkträd och många andra sorters träd. Både min syster och jag arbetade där flera somrar. Vi fick 2 kronor var för hela sommaren. Varmt var det och ibland fick jag bära vatten ända hemifrån. Man fick blåsor i händerna efter hackan. Det hjälpte om man ej höll så hårt i hackan.

På plantskolan fick vi i alla fall någon slant. Det var värre med rovlanden på Engaholm, dit vi blev skickade att gallra och hacka. Det var så att alla på torpställena hade ett visst rovland som skulle gallras, hackas och tas upp, alltså skötas hela sommaren. För detta fick Mor och Far 24 kronor. Vi barn måste då hjälpa till, men någon slant fick vi inte. Det var bara så att ingen av oss tänkte på att få någon ersättning, det var bara att arbeta. Jag minns en statarkvinna som hade sina fyra barn med ute på fältet, de minsta fick sitta på åkerrenen och vänta medan deras mor och äldre syskon gallrade rad upp och rad ner. Alla dessa blev bra och ansvarsfulla samhällsmedborgare. Men visst var det ett strävsamt liv.

Margit

 

Tillbaka