Hur orkade mor?

Vi var fem barn som växte upp i ett litet torp under Engaholms fideikommiss på l920-talet. Vilket arbete mina föräldrar hade, ju äldre jag blir desto mer beundrar jag särskilt mor som var så duktig att dels laga mat, trots små resurser, dels hinna med allt arbete ute på åker och äng på sommaren. Långt att hämta vatten från en källa med härligt kallt vatten, men så tungt att bära i plåthinkar, särskilt om vintern, då hon fick pulsa i snön. Vi barn fick tidigt lära oss hjälpa till med vatten- och vedbärning.

Mor fanns för det mesta hemma utom ibland då hon hjälpte till med tvätten på herrgården.

Under vintern stod tvätterskorna ute på isen och sköljde tvätten. Sen när de gick hem om kvällen var kjolarna stela av kylan. Jag minns att far ibland tog stallyktan och gick och mötte mor. Två kronor var dagspenningen. Trots allt eget arbete hjälpte mor ibland grannar som blivit sjuka eller när någon liten skulle komma till världen.

Hemma var vävstolen ofta igång, trots att vi bara hade ett rum och kök. Mor vävde lakan och handdukar och fina trasmattor till julen. Jag kommer ihåg att mor sjöng den gamla sången "Säg mig den vägen, som drager till livet…" medan hon vävde. Hon hade sin gudsförtröstan.

Jag har ett minne från det jag var fem år gammal. Jag ängslades så när far skulle gå på dagsverken på herrgården, för det innebar att mor måste sköta djuren hemma i ladugården och när mor inte var inne var jag så ängslig. Jag var nog ett mycket känsligt barn. Mor fick lova att ha ladugårdsdörren öppen, så jag kunde skymta henne genom köksfönstret. Den här speciella dagen var det så kallt så mor hade stängt dörren. Jag skrek allt jag förmådde och min yngre syster undrade: "Va skriker du för?". Mor hörde mig, kastade av sig tofflorna och sprang så fort hon kunde i tro att något allvarligt hade hänt. Jag kommer så väl ihåg hur hon stod i dörren och undrade och jag svarade: "Jag såg dig inte". Litet skämdes jag inför min syster, som inte var rädd.

Jag minns också hur mor satt vid fotogenlampan om kvällarna vid symaskinen eller med strumpkorgen. Innan läggdags läste hon psalmen "Så går en dag än från vår tid.."

Mor var tryggheten i min barndom.

Hildur.

 

 

Tillbaka