Vår far

 

Vår far Emil Pettersson föddes l877 i torpet Bjurkärr under Huseby gods i Småland. 

Vår farfar gjorde dagsverken på Huseby, men var också styrman på en ångbåt som gick med gods på sjön Åsnen. Han kallades "Petter i Bjurkärr". Åtta barn föddes i stugan på ett rum och kök. Idag undrar man hur de överlevde, men människorna var vana vid att sträva och efterhand fick de äldre barnen ge sig ut i världen. Två bröder till min far åkte till ända Amerika och blev kvar där.

Far var en hejare på att slå med lie. Han var också en duktig skridskoåkare och cyklade till affären upp i 80-årsåldern. Vår far blev 89 år.

 

Tillbaka